What is Human Trafficking?

Η μεγάλη ντροπή της Ευρώπης
Σκλάβες του σεξ 270.000 γυναίκες στη Γηραιά Ήπειρο

Τα συγκλονιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η εφημερίδα «Φιλελεύθερος» στις 9 Ιανουαρίου 2011 δίνουν τη διάσταση του προβλήματος τράφικινγκ γυναικών, που ανυποψίαστες πίστεψαν σε ψεύτικα λόγια, δόλιες υποσχέσεις για μια καλύτερη ζωή. Και τελικά βρέθηκαν να «εργάζονται» διά της βίας ως σκλάβες του σεξ.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ θύματα από 127 χώρες (προελεύσεως) γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης σε 137 χώρες (προορισμού). Υπολογίζεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκδίδονται 270.000 θύματα των δικτύων διακίνησης ανθρώπων. Οι περισσότερες προέρχονται από τη Μολδαβία, την Αλβανία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

Τα δύο τρίτα των γυναικών που διακινούνται παγκοσμίως για να εξαναγκαστούν στην πορνεία κατάγονται από την Ανατολική Ευρώπη. Η Μολδαβία είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση: Δύο στις τρεις Μολδαβές είναι άνεργες και 200.000 – 400.000 έχουν πουληθεί σε οίκους ανοχής του εξωτερικού, δηλ. το 10% του πληθυσμού της χώρας.

Το πρόβλημα διακίνησης ανθρώπων εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1990 στη Λευκορωσία. Η αγορά αυτή μπορεί να μην έχει συμπληρώσει καλά-καλά δύο δεκαετίες ζωής, όμως έχει καθιερωθεί ως η Τρίτη πιο προσοδοφόρα εγκληματική επιχείρηση (μετά το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και όπλων).

Η Ιντερπόλ πολλαπλασίασε τον αριθμό των θυμάτων με το ποσό των 75.000 – 250.000 δολαρίων που κάθε γυναίκα αποφέρει κάθε χρόνο στον εκμεταλλευτή της, αναλόγως της χώρας στην οποία εκδίδεται και υπολόγισε τον ετήσιο τζίρο σε 7 δισεκατομμύρια δολάρια.


The greatest shame of Europe
270,000 women Sex slaves across the continent

The shocking figures published by the newspaper “Phileleftheros” on January 9th, 2011 portray the large dimension of the problem of women trafficking, who without any suspicion believed in false words and fraudulent promises of a better life and were ultimately through the means of violence were forced to ‘work’ as sex slaves.

According to UN figures, victims from 127 countries of origin are exploited in 137 countries destination. It is estimated that in the European Union 270,000 victims are pushed in human trafficking networks. Most victims come from Moldova , Albania , Romania , Bulgaria , Russia , Belarus and Ukraine .

Two thirds of women trafficked globally for being forced into prostitution originate from Eastern Europe. The case of Moldova is an interesting one: Two out of three Moldovan women are unemployed and it is estimated that 200,000 to 400,000 have been sold to brothels abroad. That makes almost 10 % of the country’s population.

The problem of human trafficking appeared in the 1990s in Belarus. Although the trafficking market has barely completed two decades of life, it has managed to established itself as the third most lucrative criminal enterprise (after drugs and arms trade).

Interpol has multiplied the number of victims in the amount of 75,000- 250,000 dollars that each woman is said to earn, each year, for her trafficker, depending on the country in which the woman is sold and in this way Interpol has estimated the annual turnover of the trafficking market at $ 7 billion.


La grande honte de l’Europe
270.000 femmes esclaves sexuelles au Vieux Continent

Ces chiffres choquants publiées dans le Journal « Philileftheros » du 9 janvier 2011 montrent les dimensions énormes du problème de trafic des femmes, ces femmes qui sans se douter du piège ont cru aux paroles et aux fausses promesses pour une vie meilleure et se sont retrouvées forcées à «travailler», esclaves de l’industrie du sexe.

Selon les statistiques des Nations Unies, des victimes provenant de 127 pays sont exploitées sexuellement dans 137 pays de destination. On estime que 270.000 victimes sont forcées à se prostituer en Union Européenne par de circuits de trafiquants. La majorité de ces victimes proviennent de la Moldavie, l’Albanie, la Roumanie, la Bulgarie, la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine.

Les deux tiers des femmes trafiquées mondialement et forcées à se prostituer proviennent de l’Europe de l’Est. La Moldavie est un cas intéressant : Deux sur trois Moldaves sont au chômage et 200.000 – 400.000 ont été vendues dans des bordels à l’étranger, i.e. le 10 pour cent de la population du pays.

Le problème du trafic d’êtres humains est apparu en Biélorussie pendant la décennie 1990. Ce marché a à peine une vie de deux décennies mais il est déjà devenu la troisième activité criminelle la plus lucrative au monde (après la drogue et les armes).

INTERPOL a multiplié le nombre des victimes par 75.000 – 250.000 dollars que chaque femme, selon le pays ou elle est vendue, rapporte à son exploiteur et a estimé le gain annuel de ce dernier à 7 billions de dollars.