About Us

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση CST είναι μία ανθρωπιστική Οργάνωση που προσφέρει βοήθεια και συμπαράσταση σε θύματα σωματεμπορίας. Συνεργάζεται με άλλες ΜΚΟ καθώς και την Αστυνομία και Κοινωνικές Υπηρεσίες. Η σωματεμπορία είναι η διακίνηση νεαρών ατόμων με σκοπό την εργατική η σεξουαλική εκμετάλλευση.

Οι συνήθεις χώρες προέλευσης των θυμάτων είναι χώρες πάρα πολύ φτωχές ή βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Οι χώρες προορισμού είναι χώρες με κάποια ευμάρεια και ψηλό βιοτικό επίπεδο. Η εμπορία ανθρώπων αποτελεί με την εμπορία ναρκωτικών και όπλων τo τρίπτυχο της πλέον κερδοφόρας παράνομης δραστηριότητας. Γι’ αυτό είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμηθεί. Θίγονται μεγάλα συμφέροντα. Δυστυχώς η Κύπρος είναι μια από τις χώρες προορισμού, όπου ανθεί τόσο η πορνεία όσο και η σωματεμπορία γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση.

Η Οργάνωσή μας δεν έχει σηκώσει λάβαρο εναντίον της πορνείας, αλλά είμαστε πολέμιοι της καταναγκαστικής εκπόρνευσης ατόμων που πέφτουν θύματα αυτών των διεθνών κυκλωμάτων. Η σεξουαλική εκμετάλλευση είναι κατ’ εμάς η χειρότερη εκμετάλλευση που μπορεί να υποστεί ένα άτομο που όσο πιο νεαρό είναι, τόσο πιο καταστροφική είναι η εμπειρία.

ΕΠΙΤΙΜΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ανδρούλα Χριστοφίδου Ενρίκες (Androula Christophidou Henriques), παιδοψυχολόγος, κοινωνιολόγος και συγγραφέας, ιδρύτρια της Cyprus STOP Trafficking.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Νεόφυτος Νεοφύτου, πρόεδρος (δημοσιογράφος και εκπαιδευτικός)

Παρασκευή Τζέου, ταμίας (μαθηματικός)

Νέλσων Νεοκλέους, γραμματέας (συνταξ. δημόσιος υπάλληλος)

Δέσπω Ελευθεριάδου, μέλος (επιχειρηματίας)

Μαρία Γιάννη, μέλος

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Χρυστάλλα Αγαθοκλέους

Ουρανία Δημητρίου


The NGO Cyprus STOP Trafficking is a humanitarian organization that provides aid and assistance to victims of trafficking. It collaborates with other ONGs as well as with the Police and Social Services. Human trafficking is the transportation of young people for purposes of labour or sexual exploitation.

Usually the countries of origin of victims of trafficking are countries that are very poor or at war. Destination countries are countries that enjoy a certain level of prosperity and have a high standard of living. Human trafficking is one of the three most profitable illegal activities (the other two are the trade of drugs and weapons). This is why it is so difficult to combat. Huge financial interests are involved. Unfortunately Cyprus is one of the destination countries where both prostitution and trafficking flourish, mainly because there is a great demand for these services.

Our organization has not raised a banner against prostitution, but we strongly oppose forced prostitution of persons who are victims of international circuits. In our view sexual exploitation is the worst kind of exploitation and the younger the victim of this devastating experience the more catastrophic and long lasting the effects.

Honorary President

Androula Christophidou Henriques, psychologist, writer and founder of Cyprus Stop Trafficking

Board of Directors

Neofytos Neofytou, President (journalist and teacher)

Paraskevi Tzeou, Τζέου, Treasurer (mathematician)

Nelson Neocleus, secretary (retired public servant)

Despo Eleftheriadou, Member (businesswoman)

Maria Yianni, Member

 

Administration/Secretariat 

Chrystalla Agathocleous

Urania Demetriou

 


L’ ONG Cyprus Stop Trafficking est une organisation humanitaire dont le but principal est d’apporter de l’ aide aux victimes de la traite d’êtres humains. Elle collabore avec d’autres ONG ainsi qu’avec la Police et les Services Sociaux. Le trafic d’êtres humains est le transport de jeunes personnes d’un pays à un autre avec comme but l’exploitation sexuelle ou ouvrière.

Les pays d’origine de victimes sont d’habitudes des pays très pauvres ou des pays en guerre. Les pays de destination sont des pays prospères et qui ont un niveau de vie élevé. Le trafic d’êtres humains constitue avec le trafic de drogue et le trafic d’armes une des trois activités criminelles les plus lucratives. C’est la raison pour laquelle il est très difficile de le combattre. Des gros intérêts financiers sont en jeu. Malheureusement Chypre est un pays de destination ou la traite d’êtres humains ainsi que la prostitution fleurissent grâce à la grande demande pour ces services.

Notre organisation ne fait pas une croisade contre la prostitution, par contre elle combat la prostitution forcée de personnes qui sont tombés dans les filets de réseaux criminels internationaux. D’après nous l’exploitation sexuelle est la pire de toutes les autres exploitations que peut subir une personne. Cette expérience est d’autant plus catastrophique lorsque la victime est très jeune.